การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)

พิมพ์

มีกำหนดการดังนี้

  1. ภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี
  2. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 255 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 255 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
  4. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศกวิทยาศาสตร์ 1 คน และครูวิทยาศาสตร์ 1 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว