(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (1 เมษายน 2557–30 กันยายน 2557)

พิมพ์

1. (ร่าง) หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ (สพป.)

2. (ร่าง) หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ (สพม.)

 

 

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มจัดสรรเพิ่มเติม 93 โรงเรียน

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ว 378 (สพป.)

2. หนังสือราชการ ศธ 04010/ว 378 (สพม.)  

 

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 2

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/377 (สพป.)

 2. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/377 (สพม.)

 

การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มจัดสรรเพิ่มเติม 93 โรงเรียน

พิมพ์

1.) หนังสือราชการ ศธ 04010/157 (สพป.)

2.) หนังสือราชการ ศธ 04010/157 (สพม.)

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พิมพ์

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1. หนังสือราชการ. ศธ 04010/140 (สพป.)

    - บัญชีจัดสรร สพป. ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3

 

2. หนังสือราชการ. ศธ 04010/141 (สพม.)

    - บัญชีจัดสรร สพม. ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

เชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างแบบทดสอบ การแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิมพ์

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณ (เงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000 บาท ตามมติ ครม. ปีงบประมาณ 2556

พิมพ์

บัญชีจัดสรรงบประมาณ (เงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000 บาท ตาม มติ ครม. ปีงบประมาณ 2556)โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรม ครูคลังสมอง (จ้างครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ) ปรับปรุงล่าสุด 24 ม.ค. 2557

1.  บัญชีจัดสรร  สพป.  ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3

2.  บัญชีจัดสรร สพม. ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2

 

 

กิจกรรม

 

B1015Pic1การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 366 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกใหม่ปี 2554 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม

อ่านเพิ่มเติม...

IMGP7403การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์เพื่อการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ. 54 (ภาคเหนือ กลางและตะวันออก)
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 54 (ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านเพิ่มเติม...

allasia2การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการศึกษานิเทศก์เพื่อการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     

รุ่นที่ 1  ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 53
รุ่นที่ 2  ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 53

530329showการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม เซน สวีท กรุงเทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างเครื่องมือและวางแผนการดำเนินงานวิจัย และเตรียมการฝึกอบรมให้กับศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลโรงเรียนแกนนำฯ และจัดทำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลโครงการฯ